Previous
Next

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ ๓

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Previous
Next

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานที่ปรึกษาชมรมกีฬากอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 โดยชมรมกีฬากอล์ฟจังหวัดนครพนม ร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายศักดา ชัยภัย ผอ สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม พร้อมด้วย นางสาวชะไมมาศ สายทอง นักจิตวิทยา มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนมีฐานะยากจน คือ นายสิธานต์ วงอัคคะ และ นายวันเฉลิม ดวงศร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ณ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายศักดา ชัยภัย ผอ สพม.นครพนม ร่วมกิจกรรมกีฬาระหว่างโรงเรียน โรงเรียนพะทายพิทยาคม โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล และโรงเรียนภูลังกาพิทยาคมการแข่งขันกีฬา“จตุรมิตรเกมส์” ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 พร้ออมด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา และข้าราชการครู ณ โรงเรียนพะทายพิทยาคม

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศักดา ชัยภัย ผอ สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน และพิธีวางพวงมาลา “เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕” พร้อมด้วย นายเริงณรงค์ ดวงดีแก้ว ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายฉัตรณรงค์วงค์พนารัตน์ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี และบุคลากรในสังกัด โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” ที่มีต่อประเทศชาติและวงการกฎหมายไทย ณ ศาลจังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนม

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายศักดา ชัยภัย ผอ สพม.นครพนม ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 26/2565 และประชุมผอ. สพท. ทั่วประเทศ​ ครั้งที่ 7/2565 เพื่อรับฟังนโยบายจาก สพฐ. พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ณ ห้องประชุมเปือยงาม สพม.นครพนม

วันที่ 2-4 สิงหาคม 2565 นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม ประธานการประเมินความพร้อมการเปิดห้องเรียนพิเศษฯ และคณะลงพื้นที่ประเมินความพร้อมการเปิดห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ (SMTE) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย พร้อมมด้วย นายประหยัด วังวร ผู้ทรงคุณวุฒิ นายกัมปนาท คำประสังข์ รอง ผอ.ร.ร.นครพนมวิทยาคม นางจีระนันท์เมืองจันทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการตามคำสั่ง ณ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม โรงเรียนอุเทนพัฒนา โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศักดา ชัยภัย ผอ สพม.นครพนม เป็นประธานประชุมเตรียมการจัดอบรมตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรนะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ (ตามโครงการอาชีวนวัตวิถีสู่การเรียนรู้ เพื่อสนองนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิต และพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ ในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑) ณ ห้องประชุมเปือยงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม ร่วมให้การตอนรับ รองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เพื่อมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล (คทช.)ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ณ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา จังหวัดนครพนม

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ และนายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา ๖ เดือน (Evaluation Taam) โดยมี นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ เป็นประธานกรรมการ นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.มุกดาหาร เป็นกรรมการ นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม เป็นกรรมการและเลขานุการ ในการนี้มีผู้อำนวยการสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมเปือยงาม สพม.นครนพม

แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2565
ดาวน์โหลด

ประกาศสอบ บรรจุ แต่งตั้ง และรับย้าย

ประกาศสอบ บรรจุ แต่งตั้ง และรับย้าย ทั้งหมด
0
โรงเรียนในสังกัด
1000
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
0
นักเรียนในสังกัด​
0
บุคลากรในสำนักงาน​

E-SERVICE

เว็บไซต์กลุ่มงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงาน