การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2567

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธ์ุ ผอ.สพม.นครพนม ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมลำน้ำโขง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม