รายละเอียดแสดงเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

สลิปเงินเดือนออนไลน์ สำหรับบุคลากรในสังกัด สพม.นครพนม

สามารถเข้าถึงเว็บไซต์โดยตรงได้ที่นี่.......