ระบบบริหารงานบุคคลออนไลน์ (PMC)

ระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (DOC)

ผู้ใช้ต้องลงชื่อเข้าใช้งานผ่าน “ระบบบริหารงานบุคคลออนไลน์ สพม.นครพนม (PMC)” จึงจะสามารถเข้าถึงระบบทะเบียนประวัติออนไลน์ได้