วริศรา พงค์สุภา

การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วิทยาฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาเชี่ยวชาญ ประจปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การประชุม ก.ค.ศ. เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตาม ม.๑๑ แห่ง พรบ.แก้ไขคำสั่ง คสช. ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อคำถามเกี่ยวกับแนวปฏิบัติต่าง ๆ

ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายจิรพล นามมีฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนพะทายพิทยาคม เพื่อร่วมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวนามมีฤทธิ์ และอาลัยอย่างสุดซึ้ง ต่อการสูญเสียบุคคล อันเป็นที่รัก และผู้ทรงคุณค่าทางการศึกษา