สพม.นครพนม “กำชับ” มาตรการป้องกันอุบัติเหตุ จากเครื่องทำน้ำเย็น