ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแบบที่1ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)