ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ประกาศ สพม.นครพนม เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)