การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธ์ุ ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย