ภาพกิจกรรมทั้งหมด

นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรไทยคนที่ 2 พร้อมด้วย นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธ์ ผอ.สพม.สระแก้ว ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.นครพนม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

ทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต โดยร่วมกันเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมทั้งแจ้งข้อราชการสำคัญให้กับบุคลากรในสังกัดฯ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

การประชุมจัดทำคู่มือการจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี

การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๑ (รอบ ๖ เดือน) ณ โรงเรียนธาตุพนม โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนาศึกษา

นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม นำบุคลากรในสังกัดฯ ทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต โดยร่วมกันเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมทั้งแจ้งข้อราชการสำคัญให้กับบุคลากรในสังกัดฯ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม