ภาพกิจกรรมทั้งหมด

การประชุมปรึกษาหารือข้อราชการของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด

ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนมพบปะนักศึกษาฝึกประสบการการบริหารและพัฒนาการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา โดยมี รศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ และการประกวดสถานศึกษาที่มีการพัฒนา คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๕

เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมทั้งแจ้งข้อราชการสำคัญให้กับบุคลากรในสังกัดฯ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรไทยคนที่ 2 พร้อมด้วย นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธ์ ผอ.สพม.สระแก้ว ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.นครพนม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม