ร่วมให้กำลังใจคณะกรรมการและนักเรียนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71

วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม ร่วมให้กำลังใจคณะกรรมการและนักเรียนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 พร้อมด้วย นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ รอง.ผอ.สพม.นครพนม ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อมุ่งหวังให้เยาวชนไทยหันมาเอาใจใส่ในการเรียนวิชาชีพ ฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศและรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัด อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษาและเผยแพร่ผลงาน ด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน ณ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม และโรงเรียนนครพนมวิทยาคม