ประชุมเตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ร่วมกับประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ พร้อมด้วยนายภคิน ลดาดกจิรานนท์ รอง.ผอ.สพม.นครพนม เพื่อเตรียมความพร้อมในงานที่จะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2566

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ร่วมกับประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ พร้อมด้วยนายภคิน ลดาดกจิรานนท์ รอง.ผอ.สพม.นครพนม เพื่อเตรียมความพร้อมในงานที่จะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2566 ณ ตึกสมาคมศิษย์เก่า ชั้น 2 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย