ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายเป็นราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 10.30 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม พร้อมด้วย นางนันทนา พิมพ์สมแดง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ ข้าราชการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ และข้าราชการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายเป็นราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ณ วันสว่างสุวรรณาราม ตำบลหนองแสง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม