การเข้าร่วมรับชมรายการ “สพฐ. ขอมาเล่า” เพื่อรับนโยบายการบริหารการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมรับชมรายการ “สพฐ. ขอมาเล่า” เพื่อรับนโยบายการบริหารการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมกันเกรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม