การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ครั้งที่ 12/2566

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ครั้งที่ 12/2566 พร้อมด้วย นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ รอง ผอ.สพม.นครพนม และนางละม่อม ศิริสวัสดิ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง คณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกันเกรา สพม.นครพนม