ร่วมเสวนารับฟังความคิดเห็นร่าง พรบ.สุราก้าวหน้าสู่สุราเสรี ประจำปี 2566 ในหัวข้อ “ร่าง พรบ. สุราเสรี สร้างปัญหาหรือเพิ่มโอกาส ใครได้ ใครเสีย”

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ รอง ผอ.สพม.นครพนม ร่วมเสวนารับฟังความคิดเห็นร่าง พรบ.สุราก้าวหน้าสู่สุราเสรี ประจำปี 2566 ในหัวข้อ “ร่าง พรบ. สุราเสรี สร้างปัญหาหรือเพิ่มโอกาส ใครได้ ใครเสีย” โดยมีส่วนราชการ องศ์กรเอกชน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเสวนา ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมไทญ้อ 3 โรงเรียนอุเทนพัฒนา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม