สพม.นครพนม ให้การต้อนรับ ดร.ศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.ขอนแก่น พร้อมด้วย คณะผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายภคินลดาดกจิรานนท์ รอง ผอ.สพม.นครพนม ให้การต้อนรับ ดร.ศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.ขอนแก่น พร้อมด้วย คณะผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น และ ส.บ.ม.ท. สาขาจังหวัดขอนแก่น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการศึกษา ตามโครงการโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อองค์การภควันตภาพวิถี และ อาชีวนวัตวิถี สู่สถานศึกษา ณ ห้องประชุมเปือยงาม สพม.นครพนม และโรงเรียนนครพนมวิทยาคม