การร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกนคร ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษษประถมศึกษา และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ”

วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ รอง ผอ.สพม.นครพนม พร้อมด้วย นายกิติศักดิ์ โสตาภา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวอาภัสรา สุวรรณโชติ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกนคร ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษษประถมศึกษา และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ”