สพม.นครพนม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 20 ปีสพม.นครพนม ร่วม

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.30 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 20 ปี เป็นโอกาสอันดีที่จะได้ให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดที่เป็นพลังขับเคลื่อน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกัน และเพื่อสร้างเสริมความรักความสามัคคีในหน่วยงาน สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมเปือยงาม สพม.นครพนม