การประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจเกณฑ์ในการแข่งขัน

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม ประธานการประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจเกณฑ์ในการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ณ ประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย