การประชุมคณะทำงานโครงการ “เดิน วิ่ง เพื่อน้อง” สพม.นครพนม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการ “เดิน วิ่ง เพื่อน้อง” สพม.นครพนม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 พร้อมด้วย ประธานสหวิทยาเขต ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการเดิน วิ่ง เพื่อน้อง สพม.นครพนม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมกันเกรา สพม.นครพนม