ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เพื่อเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร