เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟ และงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2566