ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แบบที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)