จดหมายข่าวทั้งหมด

ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และวางพวงหรีด ทำบุญอุทิศแด่ นายประหยัด วังวร อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคมและผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคล ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม