ยื่นความจำนงจัดหาที่เรียน เด็กที่ยังไม่มีที่เรียน ปีการศึกษา 2567

นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียนสามารถยื่นความจำนงออนไลน์ ตาม google form ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 2 เมษายน 2567 ประกาศผล 4 เมษายน 2567 มอบตัววันที่ 5 เมษายน 2567

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSNcNLbUsiZn0pDNhsIsggbkeU2nz_8sF_cjYa9HMe5pXXcg/viewform