กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา -

ประชุมเพื่อซักซ้อมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และติดตามเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียน