การประชุมคณะกรมการจังหวัดประจำเดือน มิถุนายน 2567

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธ์ุ ผอ.สพม.นครพนม ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดประจำเดือน มิถุนายน 2567 พร้อมด้วย นางพิมพ์ใจ พนมอุปถัมภ์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ โดยมีนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน เพื่อหารือข้อราชการ ติดตามผลการดำเนินการในรอบเดือนที่ผ่านมา แจ้งนโยบายเร่งด่วน สำคัญของรัฐบาล ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันก่อผลสัมฤทธิ์สูงสุด ในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม