โครงการเดิน วิ่ง เพื่อน้อง สพม.นครพนม ครั้งที่ 1
ประจำปี 2566

     ด้วย สพม.นครพนม กำหนดจัดโครงการ “เดิน วิ่ง เพื่อน้อง สพม.นครพนม”  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษา ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย และเพื่อให้ความช่วยเชื่อนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบเหตุ  โดยรายได้ทั้งหมดหลังจากหักค่าสมัครจากการวิ่งหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วมอบให้กองทุนดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.นครพนม

ค้นหาภาพ “เดินวิ่งเพื่อน้อง สพม.นครพนม ครั้งที่ 1” ได้ที่
👇🏻👇🏻👇🏻
https://www.shutter.run/race/walkrunsesaonkp
❇️ สั่งซื้อง่าย … ได้ภาพทันที !!
เริ่มต้นภาพละ 60 บาท
⭐️ ซื้อ 5 ภาพ ราคาพิเศษ เพียง 159 บาท
⭐️ ซื้อโปรเหมาๆ เจอเท่าไหร่…ได้ทั้งหมด เพียง 199 บาท
* รับภาพง่ายผ่านทาง SMS 

สพม.นครพนม หารือคณะกรรมการโครงการฯ เตรียมความพร้อมจัดงาน “เดิน วิ่ง เพื่อน้อง สพม.นครพนม” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 วันที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น.

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 ธันวาคม 2566

วันจัดงาน วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566​

สถานที่จัดงาน ลานพญาศรีสัตตนาคราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ระยะทางการแข่งขัน

Fun Run

ระยะทาง 5 กิโลเมตร ชาย/หญิง

Mini Marathorn ระยะทาง 10 กิโลเมตร

1. รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย/หญิง

Mini Marathorn ระยะทาง 10 กิโลเมตร

2. รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย/หญิง

Mini Marathorn ระยะทาง 10 กิโลเมตร

3. รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ชาย/หญิง

2. Mini Marathorn ระยะทาง 10 กิโลเมตร

4. รุ่นอายุ 20-29 ปี ชาย/หญิง

Mini Marathorn ระยะทาง 10 กิโลเมตร

5. รุ่นอายุ 30-39 ปี ชาย/หญิง

Mini Marathorn ระยะทาง 10 กิโลเมตร

6. รุ่นอายุ 40-49 ปี ชาย/หญิง

Mini Marathorn ระยะทาง 10 กิโลเมตร

7.รุ่นอายุ 50-59 ปี ชาย/หญิง

Mini Marathorn ระยะทาง 10 กิโลเมตร

8. รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย/หญิง

ค่าสมัคร

1. ระยะ Fun Run 5 กิโลเมตร 
     ราคา 400 บาท
2. ระยะ Mini Marathon 10 กิโลเมตร
     ราคา 500 บาท
3. VIP
     ราคา 1,000 บาท

การชำระเงินค่าสมัครลงแข่งขัน
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี กองทุนดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สพม.นครพนม
เลขที่บัญชี 663-1-04982-2

รายการที่ได้รับการสมัคร

นักวิ่ง VIP จะได้รับ เสื้อวิ่ง VIP / เบอร์วิ่ง / เหรียญ

นักวิ่งทั่วไป จะได้รับ เสื้อวิ่ง / เหรียญ /เบอร์วิ่ง

การรับเสื้อและเบอร์วิ่ง

• มารับด้วยตนเอง : วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566 สามารถรับเสื้อและเบอร์วิ่ง ได้ที่ลานพญาศรีสัตตนาคราช ตั้งแต่เวลา 13.00 – 18.00 น. หรือวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 05.00 -05.30 น.

• กรณีส่งทางไปรษณีย์ : ค่าส่งตัวละ 60 บาท

รางวัลสำหรับการแข่งขัน

ถ้วยรางวัล Overall ประเภท Fun Run 5 กิโลเมตร ชาย/หญิง (6 รางวัล)
FUN RUN 5 K.M.
ถ้วยรางวัล ประเภท Mini Marathon 10 กิโลเมตร รางวัลที่ 1-3 (48 รางวัล)
MMini Marathon 10 K.m.

กำหนดการวันแข่งขัน

วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566
ณ ลานพระยาศรีสัตตนาคราช
05.30 น. วอร์มอัพ อบอุ่นร่างกายเตรียมพร้อมสำหรับการวิ่ง
05.50 น เข้าสู่พื้นที่ปล่อยตัว
06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ 10 กิโลเมตร (cutoff 2 ชั่วโมง)
06.20 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ 5 กิโลเมตร
08.30 น. มอบรางวัลบนเวที
08.45 น. สิ้นสุดการวิ่ง เปิดการจราจร
09.00 น. สิ้นสุดกิจกรรม
(หากมีการเปลี่ยนแปลง จะทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทาง Facebook สพม.นคร

การอำนวยความสะดวก

1.บริการน้ำดื่มตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน ตามเส้นทางวิ่ง ทุกๆ 2 กิโลเมตร 2.ซุ้มอาหาร เครื่องดื่ม บริการผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลังเส้นชัย 3.หน่วยปฐมพยาบาลพร้อมรถพยาบาล ดูแลตลอดการแข่งขัน

เส้นทางการจราจร

ทางผู้จัดงานประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อใช้ช่องทางบางส่วนบนถนน พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์บอกตำแหน่งระยะทางเส้นทางการวิ่ง รวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำจุด เพื่อให้ดูแลเรื่องความปลอดภัยแก่นักวิ่ง