การอบรมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานการใช้ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Obec content center) และการสร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนำเข้าระบบบริหารจัดการเนื้อหาเทคโนโลยีดิจิทัล (Content Management System : CMS)

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธ์ุ ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานการใช้ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Obec content center) และการสร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนำเข้าระบบบริหารจัดการเนื้อหาเทคโนโลยีดิจิทัล (Content Management System : CMS) เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสอดคล้องดารนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา(Anywhere Anytime)

ณ ห้องประชุมกันเกรา สพม.นครพนม