การประชุมติดตามข้อมูล OIT (Open Data Integrity and Transparency Assessment)

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธ์ุ ผอ.สพม.นครพนม ประธานการประชุมติดตามข้อมูล OIT (Open Data Integrity and Transparency Assessment) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมกันเกรา สพม.นครพนม