กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต โดยร่วมกันเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมทั้งแจ้งข้อราชการสำคัญให้กับบุคลากรในสังกัดฯ

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม นำบุคลากรในสังกัดฯ ทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต โดยร่วมกันเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมทั้งแจ้งข้อราชการสำคัญให้กับบุคลากรในสังกัดฯ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม