นายศักดา ชัยภัย ผอ สพม.นครพนม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕