วันที่ 10 สิงหาคม 2565 : ผอ.ศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ รองผอ.สพม.นครพนม และผู้แทนในสังกัด สพม.นครพนม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 (ประเทศไทย) ผ่าน Video Conference System ณ ห้องประชุมพระธาตุนคร ศาลากลางจังหวัดนครพนม