ประชุมรายงานผลการดำเนินงานและนวัตกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียนครูปฏิบัติหน้าที่นักจิตวิทยาในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ปีการศึกษา ๒๕๖๕ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกันเกรา สพม.นครพนม