ประชุมคณะกรรมการพิจารณาขอเปิดห้องเรียนพิเศษของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกันเกรา สพม.นครพนม