ประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบและ จัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติ กพ.7/ก.ค.ศ.๑๖ สำหรับพัฒนาระบบบริการสำเนา ก.พ./ก.ค.ศ.๑๖ แผ่นระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมเปือยงาม สพม.นครพนม