การประชุมการวางแผนแนวทางการดำเนินงานการดูแลสุขภาพจิตวันเรียนและวัยรุ่นด้วยระบบ School Health Hero ณ ห้องประชุมกันเกรา สพม.นครพนม