การประเมินสถานศึกษา เพื่อรับการคัดเลือกให้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา,โรงเรียนค้อวิทยา,โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม