การประชุมคณะกรรมกรมการจังหวัด ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครพนม