การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางกาคศึกษา” ณ ห้องประชุมเปือยงาม สพม.นครพนม