การประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน”รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๖๖