ร่วมทำบุญทอดถวายกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อสบทบทุน จัดหาสิ่งของพัฒนาวัดและปรับปรุง พระมหาเจดีย์โฆสปัญโญศรีพนม