ออกตรวจเยี่ยมติดตาม การก่อสร้างอาคารเรียน เพื่อติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามงวดงาน และให้คำแนะนำโดยได้พบปะพูดคุยเพื่อรับฟังปัญหา พร้อมให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ