กิจกรรม “ดนตรีริมฝั่งโขง” @นครพนม เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙ ณ บริเวณลานพญาศรีศัตตนาคราช โดยทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ได้เสนอให้นักเรียนโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย วงออเคศตร้า PY Band เข้าร่วมกิจกรรม “ดนตรีริมฝั่งโขง” @นครพนม