ประชุมรับฟังนโยบายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดนครพนม (กศจ.นครพนม)