ผอ.สพม.นครพนม ร่วมการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

วันอังคารที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม ร่วมการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม โดยมี ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ