นายสันติรัฐ ไชยโย รอง ผอ.สพม.นครพนม ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ (MOU) ระหว่างเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันอังคารที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม มอบหมายให้ นายสันติรัฐ ไชยโย รอง ผอ.สพม.นครพนม ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ (MOU) ระหว่างเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๑ เป็นประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๑ ณ ห้องประชุมอุดมมงคล ชั้น ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร