นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สพม.นครพนม และ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.นครพนม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สพม.นครพนม และ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม ในการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัดนครพนม โดยมีนายพิชัย วาจนสุนทร ผอ.วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาในจังหวัดนครพนม และผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธีลงนามฯ ณ ห้องประชุมสวนพฤกษ์ศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม